blauwebessen EMB- bloedtest/onderzoek : 227,50 bloedafname en aanvraag, anamnese/uitslag, uitwerking

Hertest (binnen 6 maanden) 190,50 (bloedafname en uitslag)

kort consult(evaluatie)45,-  los consult:60,-

Gezondheidstraject (10 afspraken): 617,50 euro (betalen in twee termijnen is mogelijk)

PMS programma  : 195,00 euro

Kort traject: bloedanalyse en 4 vervolgconsulten: 367,50 euro

afspraken maken: via de mail of telefoon

Uw supplementen bestelt u met 10% korting via onderstaande link bij vitamines.com

: https://vitamines.com/ff-voedingsadvies/aff/28/

Betaling per contant of betaalverzoek

Ik ben als voedingsdeskundige aangesloten bij de BATC (beroepen en belangen associatie therapeut en consument)

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom
aan de eis zoals die door de Wkkgz(wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

AVG uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw

behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht

opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw

gezondheidstoestand en gegevens van de uitgevoerde behandelingen.

We doen ons best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer

dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim)

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan

zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

BALC beroepsorganisatie